ХОЛБОО БАРИХ

Бэлэн бус торгуультай холбоотой мэдээлэл лавлах 93021124 /Тээврийн цагдаагийн алба/
Жолоодох эрхийн мэдээлэл лавлах 7019-1490 /Бүртгэл хяналтын төв/
Эрэн сурвалжилж байгаа болон алга болсон иргэдийн мэдээлэл лавлах 7019-1420 /Эрүүгийн цагдаагийн алба/
Ял шийтгэлийн тодорхойлолт авсан эсэх лавлагаа 7019-1060 /Лавлагааны сан/