2019 оны 6 сарын 18 өдөр

Жолооны үнэмлэх хэвлэлтийн орлогын мэдээ

2014-12-9

Цагдаагийн байгууллагаас 2014 оны 01 дүгээр сарын 01-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 31-ны өдөр хүртлэх хугацаанд иргэдэд олгосон жолооны үнэмлэхээс 1580,5 сая төгрөгийг улсын төсөвт, 260,7 сая төгрөгийн улсын тэмдэгтийн хураамжийг татварын орлогод оруулжээ. Жолооны монгол үнэмлэх хэвлэлтийн төлбөр 12500 төгрөг, гадаад үнэмлэх хэвлэлтийн төлбөр 37500 төгрөг байна.

Дэлгэрэнгүйг энд дарж үзнэ үү