2018 оны 12 сарын 18 өдөр

Жолооны үнэмлэх хэвлэлтийн орлогын мэдээ

2014-12-9

Цагдаагийн байгууллагаас 2014 оны 01 дүгээр сарын 01-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 31-ны өдөр хүртлэх хугацаанд иргэдэд олгосон жолооны үнэмлэхээс 1580,5 сая төгрөгийг улсын төсөвт, 260,7 сая төгрөгийн улсын тэмдэгтийн хураамжийг татварын орлогод оруулжээ. Жолооны монгол үнэмлэх хэвлэлтийн төлбөр 12500 төгрөг, гадаад үнэмлэх хэвлэлтийн төлбөр 37500 төгрөг байна.

Дэлгэрэнгүйг энд дарж үзнэ үү