2018 оны 12 сарын 18 өдөр
Эрэн сурвалжилж байгаа хүний мэдээлэл

Эрэн сурвалжилж байгаа хүний мэдээлэл

Эцэг/эх/: Гантуяа

Нэр: Нэргүй

Нас: 31

Хүйс: Эм

Мэдээлэл өгөх: Дархан-Уул аймаг дахь ЦГ 7037102

дэлгэрэнгүй

Эцэг/эх/: Банзрагч

Нэр: Пүрэвсүрэн

Нас: 48

Хүйс: Эр

Мэдээлэл өгөх: Сэлэнгэ аймаг дахь ЦГ 7036102

дэлгэрэнгүй

Эцэг/эх/: Дэлэгсүрэн

Нэр: Мягмардорж

Нас: 22

Хүйс: Эр

Мэдээлэл өгөх: Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн 3-р хэлтэс 94945419

дэлгэрэнгүй

Эцэг/эх/: Доржжанцан

Нэр: Ууганбаатар

Нас: 32

Хүйс: Эр

Мэдээлэл өгөх: Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн 1-р хэлтэс 94945418

дэлгэрэнгүй

Эцэг/эх/: Лида

Нэр: Наранбаатар

Нас: 34

Хүйс: Эр

Мэдээлэл өгөх: Дорнод аймаг дахь ЦГ 7058102

дэлгэрэнгүй

Эцэг/эх/: Дамдинрагчаа

Нэр: Рагчаа

Нас: 39

Хүйс: Эр

Мэдээлэл өгөх: Хан-Уул дүүрэг дэх цагдаагийн 2-р хэлтэс 70049175

дэлгэрэнгүй

Эцэг/эх/: Баярсайхан

Нэр: Баярмөнх

Нас: 39

Хүйс: Эр

Мэдээлэл өгөх: Хан-Уул дүүрэг дэх цагдаагийн 2-р хэлтэс 70049175

дэлгэрэнгүй

Эцэг/эх/: Энхбаатар

Нэр: Алтангэрэл

Нас: 26

Хүйс: Эр

Мэдээлэл өгөх: Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн 3-р хэлтэс 70191612

дэлгэрэнгүй