2018 оны 9 сарын 26 өдөр
Эрэн сурвалжилж байгаа хүний мэдээлэл

Эрэн сурвалжилж байгаа хүний мэдээлэл

Эцэг/эх/: Гантуяа

Нэр: Нэргүй

Нас: 31

Хүйс: Эм

Мэдээлэл өгөх: Дархан-Уул аймаг дахь ЦГ 7037102

дэлгэрэнгүй

Эцэг/эх/: Оюунтөгөс

Нэр: Оргил

Нас: 24

Хүйс: Эр

Мэдээлэл өгөх: Баянгол дүүрэг дэх цагдаагийн 2-р хэлтэс 94945409

дэлгэрэнгүй

Эцэг/эх/: Оюунтөгөс

Нэр: Оргил

Нас: 24

Хүйс: Эр

Мэдээлэл өгөх: Баянгол дүүрэг дэх цагдаагийн 2-р хэлтэс 94945409

дэлгэрэнгүй

Эцэг/эх/: Цэнд

Нэр: Лувсанданзан

Нас: 18

Хүйс: Эр

Мэдээлэл өгөх: Баянгол дүүрэг дэх цагдаагийн 2-р хэлтэс 94945409

дэлгэрэнгүй

Эцэг/эх/: Цэнд

Нэр: Лувсанданзан

Нас: 18

Хүйс: Эр

Мэдээлэл өгөх: Баянгол дүүрэг дэх цагдаагийн 2-р хэлтэс 94945409

дэлгэрэнгүй

Эцэг/эх/: Цэнд

Нэр: Лувсанданзан

Нас: 18

Хүйс: Эр

Мэдээлэл өгөх: Баянгол дүүрэг дэх цагдаагийн 2-р хэлтэс 94945409

дэлгэрэнгүй

Эцэг/эх/: Баасанжав

Нэр: Мөнхбаяр

Нас: 26

Хүйс: Эр

Мэдээлэл өгөх: Дундговь аймаг дахь ЦГ 7059102

дэлгэрэнгүй

Эцэг/эх/: Баярмагнай

Нэр: Мөнхочир

Нас: 29

Хүйс: Эр

Мэдээлэл өгөх: Сонгинохайрхан дүүрэг дэх цагдаагийн 1-р хэлтэс 94945418

дэлгэрэнгүй