2019 оны 3 сарын 26 өдөр
Эрэн сурвалжилж байгаа хүний мэдээлэл

Эрэн сурвалжилж байгаа хүний мэдээлэл

Эцэг/эх/: Батэрдэнэ

Нэр: Булгантамир

Нас: 29

Хүйс: Эр

Мэдээлэл өгөх: Ховд аймаг дахь ЦГ 7043102

дэлгэрэнгүй

Эцэг/эх/: Палчингомбо

Нэр: Золбаяр

Нас: 30

Хүйс: Эр

Мэдээлэл өгөх: Сүхбаатар дүүрэг дэх цагдаагийн 1-р хэлтэс 70120137

дэлгэрэнгүй

Эцэг/эх/: Даваажав

Нэр: Эрдэнэочир

Нас: 37

Хүйс: Эр

Мэдээлэл өгөх: Орхон аймаг дахь ЦГ 7035102

дэлгэрэнгүй

Эцэг/эх/: Жанчив

Нэр: Дэмчигдүгэ

Нас: 23

Хүйс: Эр

Мэдээлэл өгөх: Өвөрхангай аймаг дахь ЦГ 7032102

дэлгэрэнгүй

Эцэг/эх/: Жанчив

Нэр: Дэмчигдүгэ

Нас: 23

Хүйс: Эр

Мэдээлэл өгөх: Өвөрхангай аймаг дахь ЦГ 7032102

дэлгэрэнгүй

Эцэг/эх/: Хасбаатар

Нэр: Санчир

Нас: 28

Хүйс: Эр

Мэдээлэл өгөх: Дундговь аймаг дахь ЦГ 7059102

дэлгэрэнгүй

Эцэг/эх/: Түмэндэлгэр

Нэр: Далайцэрэн

Нас: 18

Хүйс: Эр

Мэдээлэл өгөх: Хан-Уул дүүрэг дэх цагдаагийн 2-р хэлтэс 70049175

дэлгэрэнгүй

Эцэг/эх/: Нарангэрэл

Нэр: Будхүү

Нас: 32

Хүйс: Эр

Мэдээлэл өгөх: Хан-Уул дүүрэг дэх цагдаагийн 2-р хэлтэс 70049175

дэлгэрэнгүй

Эцэг/эх/: Эрдэнэбаатар

Нэр: Алтангэрэл

Нас: 35

Хүйс: Эр

Мэдээлэл өгөх: Хан-Уул дүүрэг дэх цагдаагийн 2-р хэлтэс 70049175

дэлгэрэнгүй