2018 оны 7 сарын 21 өдөр
Эрэн сурвалжилж байгаа хүний мэдээлэл

Эрэн сурвалжилж байгаа хүний мэдээлэл

Эцэг/эх/: Гантуяа

Нэр: Нэргүй

Нас: 31

Хүйс: Эм

Мэдээлэл өгөх: Дархан-Уул аймаг дахь ЦГ 7037102

дэлгэрэнгүй

Эцэг/эх/: Сүхбаатар

Нэр: Баторших

Нас: 37

Хүйс: Эр

Мэдээлэл өгөх: Дорнод аймаг дахь ЦГ 7058102

дэлгэрэнгүй

Эцэг/эх/: Сэрод

Нэр: Оюунбаатар

Нас: 40

Хүйс: Эр

Мэдээлэл өгөх: Дорнод аймаг дахь ЦГ 7058102

дэлгэрэнгүй

Эцэг/эх/: Пагамсүрэн

Нэр: Ганбат

Нас: 57

Хүйс: Эр

Мэдээлэл өгөх: Дорноговь аймаг дахь ЦГ 7052102

дэлгэрэнгүй

Эцэг/эх/: Мөнхтүвшин

Нэр: Жавзмаа

Нас: 19

Хүйс: Эм

Мэдээлэл өгөх: Сүхбаатар дүүрэг дэх цагдаагийн 1-р хэлтэс 70120137

дэлгэрэнгүй

Эцэг/эх/: Дашдаваа

Нэр: Батхуяг

Нас: 28

Хүйс: Эр

Мэдээлэл өгөх: Баянгол дүүрэг дэх цагдаагийн 1-р хэлтэс 94945406

дэлгэрэнгүй

Эцэг/эх/: Очирпүрэв

Нэр: Наранбаатар

Нас: 42

Хүйс: Эр

Мэдээлэл өгөх: Баянзүрх дүүрэг дэх цагдаагийн 3-р хэлтэс 70191612

дэлгэрэнгүй