2019 оны 6 сарын 18 өдөр
Гомдол мэдээлэл өгөх

Та доорх талбаруудыг бүрэн гүйцэд бөглөж илгээх товчийг дарна уу.

Гомдол мэдээлэл өгөх

2500 тэмдэгтээс хэтрэхгүй байна

файл хамгийн ихдээ 1MB, зөвшөөрөгдсөн төрөл нь Word, Excel, PowerPoint, PDF, зурган файл