2018 оны 10 сарын 19 өдөр
Гомдол мэдээлэл өгөх

Та доорх талбаруудыг бүрэн гүйцэд бөглөж илгээх товчийг дарна уу.

Гомдол мэдээлэл өгөх

2500 тэмдэгтээс хэтрэхгүй байна

файл хамгийн ихдээ 1MB, зөвшөөрөгдсөн төрөл нь Word, Excel, PowerPoint, PDF, зурган файл