2018 оны 12 сарын 18 өдөр
СИСТЕМИЙН БОЛОМЖУУД Иргэн болон аж ахуй нэгж нь системийн ашиглан дараах төрлийн мэдээллүүдийг авч болно Гомдол мэдээлэл өгөх Гомдол мэдээлэл авах жолоочийн мэдээлэл эрэн сурвалжилж буй хүмүүсийн мэдээлэл
Гомдол мэдээлэл өгөх процесс Иргэн болон аж ахуй нэгж нь системийн ашиглан дараах байдлаар Гомдол мэдээлэл өгөх боломжтой болно Гомдол мэдээлэл өгөх Гомдол мэдээлэл шалгах оператор Гомдол мэдээлэл шийдвэрлэх
Бүх веб хөтчүүдэд тохиромжтой

Та системээр дамжуулан цагдаагийн байгууллага болон алба хаагчтай холбоотой мэдээ мэдээлэл, гэмт хэрэг, захиргааны зөрчилтэй холбоотой өргөдөл, гомдол өгөх, бүртгүүлсэн эрхээрээ нэвтрэн орж өгсөн өргөдөл, гомдлын явц болон шийдвэрлэлттэй холбоотой мэдээлэл, тэмдэглэл зэргийг дэлгэрэнгүйгээр хүлээн авах боломжтой