2019 оны 6 сарын 18 өдөр
СИСТЕМИЙН БОЛОМЖУУД Иргэн болон аж ахуй нэгж нь системийн ашиглан дараах төрлийн мэдээллүүдийг авч болно Гомдол мэдээлэл өгөх Гомдол мэдээлэл авах жолоочийн мэдээлэл эрэн сурвалжилж буй хүмүүсийн мэдээлэл
Гомдол мэдээлэл өгөх процесс Иргэн болон аж ахуй нэгж нь системийн ашиглан дараах байдлаар Гомдол мэдээлэл өгөх боломжтой болно Гомдол мэдээлэл өгөх Гомдол мэдээлэл шалгах оператор Гомдол мэдээлэл шийдвэрлэх
Бүх веб хөтчүүдэд тохиромжтой

Та системээр дамжуулан цагдаагийн байгууллага болон алба хаагчтай холбоотой мэдээ мэдээлэл, гэмт хэрэг, захиргааны зөрчилтэй холбоотой өргөдөл, гомдол өгөх, бүртгүүлсэн эрхээрээ нэвтрэн орж өгсөн өргөдөл, гомдлын явц болон шийдвэрлэлттэй холбоотой мэдээлэл, тэмдэглэл зэргийг дэлгэрэнгүйгээр хүлээн авах боломжтой